เทศบาลตำบลบ้านกลางประชุมพิจารณาสถานที่จัดงานยี่เป็ง

0
519

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนันและผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ประธานผู้สูงอายุ, ประธานแม่บ้าน, ประธานสภาวัฒนธรรม และประธานอสม. โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การพิจารณาสถานที่จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงและขอความเห็นในที่ประชุมการกำหนดการจัดกิจกรรม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำเชิงสะพานลำน้ำแม่ตีบ ม.9 ต.บ้านกลาง ภายในงานได้มีกิจกรรมบูชาโคมถวายแด่พระนางจามเทวี โดยกลุ่มผู้สูงอายุ จุดโคม/ดอกไม้ไฟ, การแข่งขันโคมลอยของหมู่บ้าน ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี, ประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ และกิจกรรมฟ้อนเทียนฟ้อนเล็บ (กลุ่มมวลชน ต.บ้านกลาง) ถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งการแสดงดนตรีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และการแสดงต่างๆ