วิทยุการบิน ทดสอบการใช้งานระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่

0
658

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ทดสอบการใช้งานระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมรองรับการท่องเที่ยวภาคใต้และอำนวยความสะดวกให้การค้า การลงทุนไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย


นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กอญ. บวท.) กล่าวว่า ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ การขนส่งของประเทศ เนื่องจากเป็นประตูสู่ภาคใต้ไปยังจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ซึ่งเป็นเส้นทาง การท่องเที่ยวที่สำคัญ และเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีเที่ยวบินรวม 31,312 เที่ยวบิน เฉลี่ย 86 เที่ยวบินต่อวัน และในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บวท. รองรับเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวม 2,661 เที่ยวบิน ประกอบด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ 2,411 เที่ยวบิน ต่างประเทศ 250 เที่ยวบิน ซึ่งเป็นเที่ยวบินไป-กลับ หาดใหญ่-มาเลเซีย 131 เที่ยวบิน และสิงคโปร์ 119 เที่ยวบิน
กอญ. บวท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ที่นำมาใช้ภายใต้โครงการ Thailand Modernization CNS/ATM System (TMCS) นี้อยู่ในขั้นตอนสำคัญของการถ่ายโอนระบบ การปฏิบัติงานจากระบบปัจจุบันไปสู่ระบบใหม่ ซึ่งจะต้องตรวจสอบการทำงานของระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในส่วนของท่าอากาศยานหาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และคาดว่าจะสามารถใช้เต็มรูปแบบปลายปี 2562 ซึ่ง บวท. มั่นใจว่า ระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่นี้จะช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน และจะช่วยให้มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวในภาคใต้ รวมทั้งความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้การค้าการลงทุน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย