พม่าปิดพรมแดน สกัดสารตั้งต้นยาเสพติด สืบพบส่งจากไทย

0
930

ทางการเมียนมา สั่งห้ามสินค้านำเข้าสินค้าจากฝั่งไทย หลังจับกุมสารโซเดียมไซยาไนด์ได้ที่ เมืองตองยี รัฐฉาน แล้วขยายผลจนทราบว่าส่งจากไทยผ่านช่องทางห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม และช่องทางบ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 แหล่งข่าวสมาชิกกองกำลังติดอาวุธ กลุ่มชาติคะยาก้าวหน้า ( Karenni National Progressive Pary ; KNPP ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเมียนมา พร้อมด้วยหน่วยป้องกันยาเสพติด ได้เดินทางไปที่บ้านแม่แจ๊ะ ตรงข้ามช่องทางบ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยในพื้นที่ดังกล่าว และแจ้งให้ทราบว่า ได้รับคำสั่งจากฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายยาเสพติดของรัฐบาลเมียนมา ให้ห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยผ่านช่องทางบ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง และ ช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง แต่จะผ่อนปรนให้สามารถส่งสินค้าจำพวกเครื่องอุปโภคและบริโภคที่มีความจำเป็นใช้ในชีวิตประจำวันและบรรทุกบนยานพาหนะรถปิคอัพเท่านั้น ห้ามใช้รถบรรทุก 6 ล้อขนสินค้าโดยเด็ดขาด

ก่อนหน้านั้น เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางการเมียนมาได้มีการประชุมความมั่นคงและการป้องกันยาเสพติด ที่เมืองเนปีดอว์ เมืองหลางของเมียนมา และในที่ประชุมเห็นพ้องที่จะให้มีการระงับการนำเข้าสินค้าจากไทย ที่ผ่านกรรมวิธีของเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยของจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากการจับกุมสารโซเดียมไซยาไนด์ จำนวนมหาศาลได้ที่ เมืองตองยี รัฐฉาน ซึ่งจาการสอบสวนขยายผลพบว่า สารดังกล่าว ได้ถูกส่งมาจากไทยผ่านช่องทาง บ้านเสาหิน และ ช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น โดยมีเอกสารของทางการไทยให้การรับรองการส่งออกอย่างถูกต้อง

นอกจากนั้น บริเวณช่องทางการค้าในฝั่งไทย ที่มีการส่งสินค้าเข้า-ออก ทางการเมียนมา ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบธุรกิจการค้า ชาวเมียนมา ว่ามีการจัดเก็บภาษีเถื่อนจากชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ และรวมไปถึงการจัดเก็บภาษีเถื่อนจาก ฝั่งไทยด้วย ซึ่งการจัดเก็บภาษีดังกล่าว เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการชาวเมียนมา และทำให้รัฐบาลกลางของเมียนมา ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ในส่วนของการส่งสารโซเดียมไซยาไนด์ไปยังประเทศเมียนมานั้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อนุมัติให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่ง ส่ง สารโซเดียมไซยาไนด์ จำนวน 160 ถัง ผ่านช่องทางจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า ช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น ไปยังประเทศเมียนมา ต่อมาไม่นาน สินค้าดังกล่าว ได้ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดของเมียนมา จับกุมได้ที่เมืองตองยี ขณะจะส่งต่อไปยังพื้นที่เขตยึดครองของชนกลุ่มน้อยเพื่อผลิตยาเสพติด จนนำไปสู่การขยายผลและสั่งปิดการส่งสินค้าจากไทยไปเมียนมาในครั้งนี้