ถ่ายทำรายการทุกทิศทั่วไทย ของ ศพก.อำเภอดอยหล่อ

0
1887

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางภณิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสาระสนเทศ นำผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยไทยพีบีเอส (Thai pbs ) เข้าถ่ายทำ รายการทุกทิศทั่วไทย ของ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ (ศพก.อำเภอดอยหล่อ) ซึ่งเป็น ศพก.ที่เน้นกิจกรรม เกี่ยวกับการผลิตข้าว ในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพข้าวและเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายอร่าม หล้าทิพย์ ประธานศพก.อำเภอดอยหล่อ พร้อมด้วยนางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค เกษตรอำเภอดอยหล่อ ร่วมให้ข้อมูล ณ ที่ทำการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่