ซันสวีท ร่วมมือ ล็อกซเล่ย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำผลักดันมาตรฐานเกษตรกรไทย

0
623

บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน) “SUN”ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า “KC” ร่วมมือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ข้าวโพดหวานเพื่อนำเทคโนโลยี IOT sensor มาใช้ในการทำเกษตรกรรมแบบแม่นยำ โดยมีดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN และ นายกาญจน์ ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี IOT sensor มาใช้ในการเกษตรแบบแม่นยำ เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพกว่าการเกษตรแบบเดิม เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการปลูก และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในเครือข่ายของบริษัทฯโดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่ปรึกษาหลักของโครงการเพื่อเป็นต้นแบบการใช้นวัตกรรมการเกษตรแบบแม่นยำให้กับเกษตรกรใน Contract Farming กับบริษัทฯที่มีมากกว่า 20,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง และเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรทั่วประเทศต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารล็อกซเล่ย์ (สำนักงานใหญ่)