การประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง

0
433

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง เพื่อปรึกษาหารือแผนงานโครงการ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมกับตั้งกรรมการกองทุนพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง พร้อมกับหาแนวทางจัดตั้งกองทุนฯ โดยมีคณะทำงานจากสหภาคีร่วมประชุม อาทิ ตัวแทนสมาชิกสภาฯ, ตัวแทนจากคณะสงฆ์ในตำบลบ้านกลาง, ตัวแทนจาก รพ.สต.บ้านกลาง, อสม., ชมรมผู้สูงอายุ,ผู้นำชุมชน,ผอ.กองและจนท.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางดำเนินการตามโครงการฯ ต่อไป