SUN ร่วมงาน Opportunity Dayมั่นใจรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,800 ล้านบาท

0
391

SUN ร่วมงาน Opportunity Dayมั่นใจรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,800 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าพัฒนาเกษตรแม่นยำ
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 3ปี 2561 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ณ ห้อง ประชุม 603 ชั้น 6 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า “KC” เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทมีรายได้รวม 481.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.1 ล้านบาท คิดเป็น 7.6% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิ 28.9ล้านบาท ลดลง 29.9 ล้านบาท คิดเป็น 50.8% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักเนื่องจากกำไรขั้นต้นลดลง จากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การดำเนินธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง 2561 บริษัทได้มีการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรแบบแม่นยำ โดยลงทุนและศึกษาวิจัยร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างความเสถียรภาพตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมเมล็ดการเพาะปลูกจนไปถึงขั้นตอนการผลิตเพื่อยกมาตรฐานอุตสากรรมการเกษตรในประเทศไทยแม้ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย แต่จากการที่ได้มีการนำเข้าเครื่องจักรใหม่ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นโดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรผลิตข้าวโพดหวานแช่แข็ง (Frozen) แล้วเสร็จตามกำหนด ซึ่งสามารถเพิ่มการผลิตได้อย่างเต็มระสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิตได้ถึง 60,000 ตันต่อปี


คาดว่ารายได้ในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และยังคงมั่นใจในเป้าหมายของรายได้รวมที่วางไว้ในปี 2561 ไม่ต่ำกว่า 10% หรือ 1,800 ล้านบาทเนื่องจากลูกค้าเดิมมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีจำนวนยอดคำสั่งซื้อของลูกค้าใหม่ที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากกลยุทธ์การนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมีการฟื้นตัว และการเพิ่มสาขาจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศผ่านร้านสะดวกซื้อต่างๆ อาทิ 7-11, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, Makro, Spar ทั่วประเทศSUN ร่วมงาน Opportunity Dayมั่นใจรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,800 ล้านบาทพร้อม

เดินหน้าพัฒนาเกษตรแม่นยำบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 3ปี 2561 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ณ ห้อง ประชุม 603 ชั้น 6 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า “KC” เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทมีรายได้รวม 481.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.1 ล้านบาท คิดเป็น 7.6% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิ 28.9ล้านบาท ลดลง 29.9 ล้านบาท คิดเป็น 50.8% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักเนื่องจากกำไรขั้นต้นลดลง จากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การดำเนินธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง 2561 บริษัทได้มีการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรแบบแม่นยำ โดยลงทุนและศึกษาวิจัยร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างความเสถียรภาพตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมเมล็ดการเพาะปลูกจนไปถึงขั้นตอนการผลิตเพื่อยกมาตรฐานอุตสากรรมการเกษตรในประเทศไทยแม้ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย แต่จากการที่ได้มีการนำเข้าเครื่องจักรใหม่ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นโดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรผลิตข้าวโพดหวานแช่แข็ง (Frozen) แล้วเสร็จตามกำหนด ซึ่งสามารถเพิ่มการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิตได้ถึง 60,000 ตันต่อปีคาดว่ารายได้ในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และยังคงมั่นใจในเป้าหมายของรายได้รวมที่วางไว้ในปี 2561 ไม่ต่ำกว่า 10% หรือ 1,800 ล้านบาทเนื่องจากลูกค้าเดิมมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีจำนวนยอดคำสั่งซื้อของลูกค้าใหม่ที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากกลยุทธ์การนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมีการฟื้นตัว และการเพิ่มสาขาจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศผ่านร้านสะดวกซื้อต่างๆ อาทิ 7-11, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, Makro, Spar ทั่วประเทศSUN ร่วมงาน Opportunity Dayมั่นใจรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,800 ล้านบาทพร้อม

เดินหน้าพัฒนาเกษตรแม่นยำบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อรายงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 3ปี 2561 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ณ ห้อง ประชุม 603 ชั้น 6 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า “KC” เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทมีรายได้รวม 481.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.1 ล้านบาท คิดเป็น 7.6% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิ 28.9ล้านบาท ลดลง 29.9 ล้านบาท คิดเป็น 50.8% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักเนื่องจากกำไรขั้นต้นลดลง จากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การดำเนินธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง 2561 บริษัทได้มีการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรแบบแม่นยำ โดยลงทุนและศึกษาวิจัยร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างความเสถียรภาพตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมเมล็ดการเพาะปลูกจนไปถึงขั้นตอนการผลิตเพื่อยกมาตรฐานอุตสากรรมการเกษตรในประเทศไทยแม้ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย แต่จากการที่ได้มีการนำเข้าเครื่องจักรใหม่ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นโดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรผลิตข้าวโพดหวานแช่แข็ง (Frozen) แล้วเสร็จตามกำหนด ซึ่งสามารถเพิ่มการ

ผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิตได้ถึง 60,000 ตันต่อปีคาดว่ารายได้ในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และยังคงมั่นใจในเป้าหมายของรายได้รวมที่วางไว้ในปี 2561 ไม่ต่ำกว่า 10% หรือ 1,800 ล้านบาทเนื่องจากลูกค้าเดิมมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีจำนวนยอดคำสั่งซื้อของลูกค้าใหม่ที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากกลยุทธ์การนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมีการฟื้นตัว และการเพิ่มสาขาจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศผ่านร้านสะดวกซื้อต่างๆ อาทิ 7-11, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, Makro, Spar ทั่วประเทศ

SUN ร่วมงาน Opportunity Dayมั่นใจรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,800 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าพัฒนาเกษตรแม่นยำ
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 3ปี 2561 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ณ ห้อง ประชุม 603 ชั้น 6 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า “KC” เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทมีรายได้รวม 481.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.1 ล้านบาท คิดเป็น 7.6% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิ 28.9ล้านบาท ลดลง 29.9 ล้านบาท คิดเป็น 50.8% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักเนื่องจากกำไรขั้นต้นลดลง จากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การดำเนินธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง 2561 บริษัทได้มีการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรแบบแม่นยำ โดยลงทุนและศึกษาวิจัยร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างความเสถียรภาพตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมเมล็ดการเพาะปลูกจนไปถึงขั้นตอนการผลิตเพื่อยกมาตรฐานอุตสากรรมการเกษตรในประเทศไทยแม้ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย แต่จากการที่ได้มีการนำเข้าเครื่องจักรใหม่ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นโดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรผลิตข้าวโพดหวานแช่แข็ง (Frozen) แล้วเสร็จตามกำหนด ซึ่งสามารถเพิ่มการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิตได้ถึง 60,000 ตันต่อปีคาดว่ารายได้ในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และยังคงมั่นใจในเป้าหมายของรายได้รวมที่วางไว้ในปี 2561 ไม่ต่ำกว่า 10% หรือ 1,800 ล้านบาทเนื่องจากลูกค้าเดิมมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีจำนวนยอดคำสั่งซื้อของลูกค้าใหม่ที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากกลยุทธ์การนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมีการฟื้นตัว และการเพิ่มสาขาจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศผ่านร้านสะดวกซื้อต่างๆ อาทิ 7-11, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, Makro, Spar ทั่วประเทศ

SUN ร่วมงาน Opportunity Dayมั่นใจรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,800 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าพัฒนาเกษตรแม่นยำ
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 3ปี 2561 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ณ ห้อง ประชุม 603 ชั้น 6 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า “KC” เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทมีรายได้รวม 481.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.1 ล้านบาท คิดเป็น 7.6% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิ 28.9ล้านบาท ลดลง 29.9 ล้านบาท คิดเป็น 50.8% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักเนื่องจากกำไรขั้นต้นลดลง จากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การดำเนินธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง 2561 บริษัทได้มีการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรแบบแม่นยำ โดยลงทุนและศึกษาวิจัยร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างความเสถียรภาพตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมเมล็ดการเพาะปลูกจนไปถึงขั้นตอนการผลิตเพื่อยกมาตรฐานอุตสากรรมการเกษตรในประเทศไทยแม้ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย แต่จากการที่ได้มีการนำเข้าเครื่องจักรใหม่ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นโดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรผลิตข้าวโพดหวานแช่แข็ง (Frozen) แล้วเสร็จตามกำหนด ซึ่งสามารถเพิ่มการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิตได้ถึง 60,000 ตันต่อปีคาดว่ารายได้ในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และยังคงมั่นใจในเป้าหมายของรายได้รวมที่วางไว้ในปี 2561 ไม่ต่ำกว่า 10% หรือ 1,800 ล้านบาทเนื่องจากลูกค้าเดิมมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น