ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การการเก็บเกี่ยวลำไยแปลงเรียนรู้แปลงใหญ่ลำไยดอยเต่า

0
752

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นางละออ ริญญา เกษตรอำเภอดอยเต่า มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณี สนธิคุณ นวส.ชำนาญการ, นางสาว ภรณ์สุดา ปัญญานิล นวส.ปฏิบัติการ และนางสาวสุพรรณี ใจมูล นวส. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การการเก็บเกี่ยวลำไยแปลงเรียนรู้แปลงใหญ่ลำไยดอยเต่า พื้นที่ ม.10 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า โดยราคาปัจจุบันตะกร้าขาวตลาดจีนราคาประมาณ 38-42 บาท ตลาดอินโดจีนราคาประมาณ 36-38 บาท และสวนดังกล่าวได้ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท เนื่องจากลำไยมีขนาดใหญ่ และสีสวย โดยนายปรีชา ปาสอน ประธาน ศพก. และเป็นเจ้าของสวนดังกล่าวได้นำเทคโนโลยีด้านการตัดแต่งกิ่งทรงฝาชีหงายเข้ามาใช้ ทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา และง่ายต่อการเก็บเกี่ยว