ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์เชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัด

0
924

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายธนภูมิ มีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์เชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัด โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายณรงค์ อภิชัย ผู้อำนวยการฝ่าย C.S.E-ทีมปฏิบัติการภาคสนามดอยตุง ร่วมพิจารณาแผนงานบูรณาการโครงการฯ ณ พื้นที่ลุ่มน้ำเมืองงาม โครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้โดยมีนายวิสูตรเจริญเมืองมูล เกษตรอำเภอเเม่อาย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน