ชม.เพิ่มเส้นทางเดินรถ ครอบคลุม 10 สายสำคัญ กำหนดราคาชัด 20-60 บ.

0
1079

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองเชียงใหม่เพื่อให้บริการประชาชนเพิ่ม จำนวน 10 เส้นทาง ครอบคลุมสถานที่สำคัญทั่วเมือง หวังช่วยลดปัญหาการจราจรแออัด มั่นใจประชาชน นักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ โดยกำหนดราคาค่าโดยสารที่แน่นอนสมเหตุสมผล เปิดช่องพบมีการเรียกเก็บค่าโดยสารไม่เป็นธรรม ร้องเรียนได้ทันที

นางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองเชียงใหม่ (หมวด 1) เพิ่มขึ้นจำนวน 10 เส้นทาง สำหรับให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวภายในเขตเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมั่นใจว่าประชาชน และนักท่องเที่ยวจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมกับอัตราค่าโดยสารที่ไม่แพง โดยมีพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั้งสถานศึกษา ศูนย์การค้า โรงพยาบาลและสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประตูท่าแพ ตลาดวโรรส ตลาดไนท์บาซาร์ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เซ็นทรัลพาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต เมญ่า เซ็นทรัลเฟสติวัล ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเส้นทางภายในคูเมือง เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เส้นทาง Shuttle Bus (จำนวน 3 เส้นทาง) สายที่ 15 ท่าอากาศยานฯ – ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าฯ , สายที่ 16 ท่าอากาศยานฯ – ตลาดไนท์บาซาร์ , สายที่ 17 ท่าอากาศยานฯ – ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์นครลานนานเดินรถ จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ ซึ่งทั้ง 3 เส้นทาง เปิดให้บริการแล้วและมีจุดให้บริการตั้งอยู่บริเวณประตู 12 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยใช้รถตู้ปรับอากาศมาวิ่งให้บริการ ทั้งนี้ สายที่ 15 และสายที่ 16 กำหนดอัตราค่าโดยสาร 40 บาทตลอดสาย และสายที่ 17 กำหนดอัตราค่าโดยสาร 60 บาทตลอดสาย สอบถามโทร 094-843-3035

2. สาย B1-B2-B3 รถเมล์เทศบาลฯ (จำนวน 3 เส้นทาง) สายที่ 18 (สาย B1) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 – สถานีรถไฟเชียงใหม่ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย , สายที่ 19 (สาย B2) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 – ท่าอากาศยานฯ , สายที่ 20 (สาย B3) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 – ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ – ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ โดยทั้ง 3 เส้นทาง เปิดให้บริการแล้วและใช้รถเมล์ปรับอากาศมาวิ่งให้บริการ ทั้งนี้ กำหนดอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายในทุกเส้นทาง สอบถาม โทร 053-261-011

3. สาย B4 สายที่ 21 (สาย B4) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 – ตลาดไนท์บาซาร์ – ท่าอากาศยานฯ บริษัท พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการเดินรถโดยจะนำรถมินิบัสไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการ คาดว่าจะเริ่มเปิดบริการเดินรถได้ภายในเดือนธันวาคม 2561 และกำหนดอัตราค่าโดยสาร 2 แบบ ได้แก่ 1. ค่าโดยสารรถ City line 20 บาทตลอดสาย (จอดทุกป้าย) 2. ค่าโดยสารรถด่วนพิเศษ Express Bus 40 บาทตลอดสาย (จอดเฉพาะป้ายสถานีขนส่งฯ/ตลาดไนท์บาซาร์/ท่าอากาศยานฯ)

4. สาย R1-R2-R3 Smart Bus เชียงใหม่ (จำนวน 3 เส้นทาง) สายที่ 22 (สาย R1) สวนสัตว์เชียงใหม่ – ตลาดวโรรส – ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลฯ , สายที่ 23 (สาย R2) ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา – ตลาดไนท์บาซาร์ – ท่าอากาศยานฯ , สายที่ 24 (สาย R3) ท่าอากาศยานฯ – ถนนมินมานเหมินทร์ – ประตูท่าแพ บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ ซึ่งทั้ง 3 เส้นทาง เปิดให้บริการแล้วและใช้รถเมล์ปรับอากาศมาวิ่งให้บริการโดยกำหนดอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ในทุกเส้นทาง สอบถามโทร 052-060-001, 096-678-2526, 095-687-2526 หรือทาง Facebook : RTC Chiangmai Smart Bus และสามารถดาวน์โหลด Application ได้ที่ CM Transit

ทั้งนี้ นางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อเป็นการกำกับ ดูแลและควบคุมมาตรฐานการบริการและการเก็บค่าบริการรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร 1584 หรือ Call Center 1584 ที่ให้บริการผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในการร้องเรียนเรื่องต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นอีกช่องทางในการแก้ไขปัญหาการให้บริการรถโดยสารสาธารณะด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร 0-5327-0411 ต่อ 112 และโทร. 1584