ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทในเครือ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดเจ้าบุญเกิด ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง

0
1084

 

คุณจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการธนาคาร คุณกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานธนาคารและบริษัทในเครือ ร่วมถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1,257,096.74 บาท ณ วัดเจ้าบุญเกิด ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตำบลเทวราช อำเภอไชโยจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำปัจจัยไปดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมจัดซื้อเครื่องนอนและข้าวของเครื่องใช้ให้ชาวเขาและเด็กที่มาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิดเมื่อเร็วๆนี้


ทั้งนี้ โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิดเป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนชาวเขาจาก อำเภอพบพระจังหวัดตาก เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนจะอาศัยที่อาคารหอพักแห่งนี้ตลอดภาคเรียนการศึกษา นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถต่อยอดการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนซึ่งจะช่วยลดความเลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างให้สังคมเกิดความมั่นคงแข็งแรงต่อไป