พิธีเปิดถนนสายบ้านสันป่าตึง – บ้านเอียก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

0
638

พิธีเปิดถนนสายบ้านสันป่าตึง – บ้านเอียก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอดิศร กําเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดถนนสายบ้านสันป่าตึง – บ้านเอียก (ชม.ถ196-001) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมพัฒน์ สอนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง กล่าววัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่