เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทง

0
530

 

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามเตรียมความพร้อมการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลางและบริเวณลำน้ำแม่ตีบ ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมและอนุรักษ์สืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้องเพียง