ซันสวีท จับมือ แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่ออุตสาหกรรมไทย

0
732

ซันสวีท จับมือ แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่ออุตสาหกรรมไทย

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปภายใต้แบรนด์สินค้า KCและนายพาโชค พงษ์พานิชกรรมการบริษัท และ นายยงค์ยุทธ ปานสูงกรรมการบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ โครงการความร่วมมือพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่ออุตสาหกรรม ”มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ของข้าวโพดหวานไทย เพิ่มศักยภาพการผลิตในระดับฟาร์มและอุตสาหกรรมการผลิตข้าวโพดหวานของเมืองไทยในอนาคตณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาบมจ.ซันสวีท เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดในเชิงอุตสาหกรรมรายใหญ่ของเมืองไทย ภายใต้ตราสินค้า “KC”และบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ แอดแวนต้า (ADVANTA) ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก เป็นผู้นำทางด้านงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดในเชิงการค้า ซึ่งทั้งสองบริษัทฯ ได้เล็งเห็นการเจริญเติบโตของธุรกิจข้าวโพดหวานของเมืองไทย ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้ตัดสินใจลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานสายพันธุ์ใหม่ๆ ให้ผลผลิตสูงในระดับฟาร์มเกษตรกร และเป็นสายพันธุ์ที่ต้านทานโรคและแมลงสูง สามารถลดความเสี่ยงในด้านการผลิต เหมาะแก่การส่งเสริมของภาคอุตสาหกรรม โดยเชื่อว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองบริษัท และยกระดับอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานของไทยต่อไปในอนาคต