เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อ.สันทราย 2561

0
942

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายทวี โปธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันพระเนตร นายกสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพครูและบริหารการศึกษาอำเภอสันทราย กล่าววัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพลานามัยให้เด็กในวัยเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นกำลังสำคัญของชาติและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกทางด้านกีฬาและพัฒนาความสามารถไปสู่มืออาชีพ โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ เปตอง และเทเบิลเทนนิส มีนักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอสันทราย ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 31 โรงเรียน