รองผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ

0
1162

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นาวาอากาศเอก นิฐินัย บุญลยางกูร รองผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี อติชาติ ศิลานันท์ เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41

ในการนี้ กองบิน 41 ได้ร่วมบรรยายสรุปกิจการสารบรรณ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการการบันทึกประวัติของหน่วยงาน โดยคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณได้แนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) และการใช้ฟอร์มหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) สำหรับผู้บริหาร พร้อมทั้งแนะนำการพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่กองบิน 41