พิงคนครสืบสาน ยี่เป็ง จุดผางประทีปอลังการ

0
1361

…พิงคนครสืบสาน ยี่เป็ง
จุดผางประทีปอลังการ…

วันที่ 21 พ.ย.61 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมจุดผางประทีป เพื่อสืบสานประเพณียี่เป็ง และถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งมีรูปปั้นสัตว์ป่าหิมพานต์ 13 ชนิด ที่เชื่อว่าคอยปกปักรักษาสรรพสิ่งภายในสถานที่แห่งนี้ โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมและบันทึกภาพความประทับใจจากแสงผางประทีปที่ส่องสว่างทั่วบริเวณเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา และเพื่อเผยแพร่ประเพณีอันงดงามให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วย