ทต.บ้านกลาง จัดงานลอยกระทงปลอดภัย ไร้มลพิษ

0
463

ทต.บ้านกลาง จัดงานลอยกระทงปลอดภัย ไร้มลพิษ


วานนี้ (22 พ.ย 61) เวลา 09.30 น. ที่ลานอนุสาวรีย์ พระนางจามเทวี ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันโคมลอย และการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก ของกลุ่มพลังมวลชนทั้ง 12 หมู่บ้าน เนื่องในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงค่ำของวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ โดยมีสมาชิกสภาฯ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, นักเรียนโรงเรียนปัจฉิมาลัย, หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ตลอดจนประชาชนตำบลบ้านกลาง ร่วมชมการแข่งขัน ซึ่งผลการแข่งขันโคมลอย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่11 บ้านหอชัย ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่10 บ้านประตูโขง ,รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ 8 บ้านแม่ยาก และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ หมู่ 2 บ้านท่าล้อ ศรีคำ และหมู่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา ส่วนการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก รางวัลชนะเลิศได้แก่ หมู่ 5 บ้านศรีชุม ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่ 7 บ้านร่องส้าว ,รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ 9 บ้านกลาง ,รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ หมู่ 8 บ้านแม่ยาก และ หมู่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา และรางวัลสร้างขวัญกำลังใจ 4 รางวัล ได้แก่ หมู่ 2 บ้าน่าล้อ ศรีคำ ,หมู่ 3 บ้านขี้เหล็ก ,หมู่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง และ หมู่ 10 บ้านประตูโขง จากนั้นในเวลา 18.00 น.หัวหน้าส่วนราชการพร้อมสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันแขวนโคม และจุดดอกไม้ไฟ เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาตามความเชื่อของชาวล้านนา บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ในศูนย์กีฬาตำบลฯ จากนั้น จึงได้เดินทางไปยังบริเวณเชิงสะพานลำน้ำแม่ตีบ สถานที่จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง)ตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 พร้อมมอบรางวัลการแข่งขันโคมลอยและการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก ,ร่วมรำวงลอยกระทง พร้อมลอยกระทงบริเวณท่าน้ำเชิงสะพานข้ามลำน้ำแม่ตีบ จากนั้น มีการแสดงดนตรีพื้นเมือง, การแสดงฟ้อนโคม, การแสดงฟ้อนเทียน, การแสดงกลองสะบัดชัย, การแสดงดนตรีวง BK BAND พร้อมหางเครื่อง จากเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และการแสดงฟ้อนเล็บ ของกลุ่มช่างฟ้อนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง โดยมีประชาชนตำบลบ้านกลาง และตำบลใกล้เคียง ,พนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมฯลำพูน และนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมงานอย่างคับคั่ง
ทั้งนี้การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ตำบลบ้านกลาง ในปีนี้ เป็นการจัดงานแบบเรียบง่าย เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะลำน้ำทั้ง 3 สาย ในตำบลบ้านกลาง รณรงค์ให้ประชาชนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ร้านค้าลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร และการให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตลอดจน งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โคมไฟ โคมลอย และประทัด เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมเก่าแก่ ดั้งเดิมและอนุรักษ์สืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
*********************************************