ชาวบ้านลุกฮือ!! เผาพริกเผาเกลือ คัดค้านตั้งโรงไฟฟ้าสมาร์ทกริด ที่บ้านผาบ่อง

0
591

ชาวบ้านผาบ่องกว่า 100 คน ชุมนุมเผาพริกเผาเกลือสาปแช่ง ดื่มน้ำสาบานรวมพลังเป็นหนึ่งคัดค้านการก่อสร้างโครงการสมาร์ทกริดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หลังจากเข้ามาปรับพื้นที่ก่อสร้าง จนทำให้ชาวบ้านในชุมชนแตกความสามัคคี

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่บริเวณหน้าศาลเจ้าใต้ต้นโพธิ์กลางหมู่บ้านผาบ่อง หมู่ 1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีชาวบ้านกว่า 100 คน นำโดย นายกระแส นิยมรัตน์ ตัวแทน ชุมชนพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ถือป้ายกระดาษเขียนข้อความคัดค้านโครงการสมาร์ทกริดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาปแช่งหน่วยงานองค์กรและกลุ่มบุคคลที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อน และสร้างความแตกแยกให้กับประชาชนชุมชน ร่วมกันดื่มน้ำสาบานซึ่งเป็นน้ำดื่มสะอาดและศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ข้างๆ ศาลเจ้า จะรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ร่วมกันคัดค้าน ไม่ยอมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโครงการสมาร์ทกริดมาสร้างในพื้นที่ของหมู่บ้านโดยเด็ดขาด

นายกระแส นิยมรัตน์ ตัวแทนชุมชน กล่าวว่า ที่ผ่านมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้ามาซื้อที่ดินและทำการถมที่เพื่อก่อสร้างโครงการสมาร์ทกริด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านผาบ่อง โดยอ้างว่าจะทำให้ไฟฟ้าไม่ดับบ่อย ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ร่วมกันคัดค้านมาโดยตลอด แต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็พยายามที่จะสร้างให้ได้ ไม่ฟังเสียงคัดค้านของประชาชน เพราะชุมชนผาบ่อง เป็นชุมชนที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่ใช้ทุนทางสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมประเพณี และความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรม แต่พื้นที่ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าสมาร์ทกริด เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ชาวบ้านไม่ต้องการให้เกิดปัญหามวลพิษ หากมีโรงไฟฟ้าสมาร์ทกริด ซึ่งจะต้องใช้แบตเตอรี่จำนวนมากเกรงจะเกิดผลกระทบต่อชุมชน และปัญหาตามมาอีกมาก จะไม่ยินยอมให้สร้างโรงไฟฟ้าสมาร์ทกริดในพื้นที่โดยเด็ดขาด

สาเหตุที่ชาวบ้านรวมตัวกันคัดค้านเผาพริกเผาเกลือสาปแช่งครั้งนี้ เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เข้ามาทำการประชาคมชาวบ้านที่วัดผาบ่องใต้ โดยเรียกชาวบ้านหมู่ 12 ซึ่งเห็นด้วยกับการก่อสร้าง มาร่วมประชุม แต่ชาวบ้านหมู่ 1 ไม่เห็นด้วย และคัดค้าน แต่การประชาคมของการไฟฟ้ามาอ้างว่าการทำประชาคมผ่านชาวบ้านเห็นด้วย จึงทำให้ชาวบ้านหมู่ 1 ไม่พอใจมาร่วมกันคัดค้านสาปแช่งดังกล่าว

ทางด้านนายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ได้ออกมาพบปะกับชาวบ้านที่ชุมนุมประท้วง พร้อมกับกล่าวกับชาวบ้านว่า ตนในฐานะเป็นผู้นำชุมชนดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการสมาร์ทกริดของการไฟฟ้า และพร้อมที่จะร่วมต่อต้านกับประชาชนในหมู่บ้าน หลังจากที่เกิดปัญหาระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับชาวบ้านที่คัดค้าน ตนรู้สึกเสียใจมากที่ชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน เกิดการแตกไม่มีความรักความสามัคคีกันเหมือนเมื่อก่อน อีกฝ่ายเห็นด้วยอีกฝ่ายไม่เห็นด้วย ทำให้ชุมชนเกิดปัญหามากมาย
สำหรับพื้นที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าสมาร์ทกริด อยู่ติดกับโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บ้านผาบ่องใต้ หมู่ 12 ต.ผาบ่อง อ.เมือง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาทำการกว้านซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่นาของประชาชน และทำการถมที่ปักเสากั้นแนวเขตรั้วแล้วเสร็จ เนื้อที่ 60 ไร่ เพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสมาร์ทกริด เป็นโครงการที่ต้องใช้เงินในการก่อสร้างมากถึง 700 ล้านบาท ที่ผ่านมาชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 กับ หมู่ 12 ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมให้สร้างโรงงานไฟฟ้าสมาร์ทกริด และเกิดความขัดแย้งกันระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับชุมชนมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปีแล้ว แต่ต่อมาชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้านเกิดแตกความสามัคคีกันขึ้น ชาวบ้านหมู่ 1 ไม่ยอมให้สร้าง แต่หมู่ 12 เห็นด้วยที่จะให้สร้างโรงไฟฟ้าสมาร์ทกริด ทำให้ชุมชนที่เคยมีความรัก ความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กลายเป็นชุมชนที่หันหลังให้กันโดยสิ้นเชิง