รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำหนดการเดินทางตรวจราชการ ติดตามงาน มูลนิธิช่วยเหลือสุนัขจรจัดหรือถูกทำร้าย

0
517

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำหนดการเดินทางตรวจราชการ ติดตามงาน มูลนิธิช่วยเหลือสุนัขจรจัดหรือถูกทำร้าย (The ARK) ในโครงการสถานทีพักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ โดยในครั้งนี้นายวิรุฬ พรรณเทวี นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ณ มูลนิธิดิอาร์ค หมู่ 2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่