อบจ.เชียงใหม่ จัดกีฬานักเรียน “แม่แตงเกมส์ ครั้งที่ 22”

0
557

อบจ.เชียงใหม่ จัดกีฬานักเรียน “แม่แตงเกมส์ ครั้งที่ 22”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอแม่แตง“แม่แตงเกมส์ ครั้งที่ 22” ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง กล่าวต้อนรับและนายสมนึก ริยะกาศ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่แตง กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองในทางที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของตนเอง รวมถึงเป็นการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาให้ไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้แบ่งการแข่งขันเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และเทเบิลเทนนิส โดยมีนักเรียนจากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา แม่แตง 1 – 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้