เชียงใหม่พบซากกระทงในลำน้ำปิงกว่า 70 ตัน เร่งทำความสะอาดครั้งใหญ่

0
431

จังหวัดเชียงใหม่ ระดมกำลังจิตอาสาฯ ร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง หลังพบซากกระทงกว่า 70 ตัน โดยคาดว่าจะใช้เวลา 2 วันเก็บหมด

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง โครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง” ที่ บริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานเกี่ยวข้อง กลุ่มจิตอาสาทำความดี และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ หลังจากประเพณียี่เป็งสิ้นสุดลงแล้ว จะมีเศษซากกระทง และเศษวัสดุอื่นๆ ไหลรวมมากันกว่า 70 ตัน โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ ร้อยละ 55 วัสดุจากโฟมร้อยละ 4.5 เป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ขนมปัง ร้อยละ 0.5 ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เกิดความสะอาดและสวยงามในลำน้ำปิง รวมทั้งยังเป็นการกำจัดสิ่งกีดขวางในทางน้ำทำให้ลำน้ำปิงไหลโดยสะดวกและไม่เกิดการเน่าเสีย ตลอดจน เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศของทางน้ำให้เป็นผลดีต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างวินัย การทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้