ประชุมคณะกรรมการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จ.เชียงใหม่

0
431

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  เวลา  14.00 น. นายธวัช  ใสสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวทักษนันท์ แขมหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม ครบรอบ 1 ปี ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 5 ธันวาคม และการจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ สัญจร ย้อนรอย 3 กษัตริย์ (พญามังรายมหาราช, พญางำเมือง, และพ่อขุนรามคำแหง) ณ บริเวณตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่