อบจ.เชียงใหม่ ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน อ.สันป่าตอง

0
606

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอสันป่าตอง จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตองในการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตองที่เข้าอบรมสามารถวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนของตนทำให้เกิดเงินออมและสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินในครัวเรือนได้ ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตองมีความสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบรรยายในหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง : องค์ความรู้และการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยนายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์ ปลัดอำเภอสันป่าตอง และการบรรยาย การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจักทำบัญชีครัวเรือน โดยนางชลิตา ลชิตาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง