เชียงใหม่ขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่กว่า 5,000 ครัวเรือน

0
552

นายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางแจ่มจันทร์ อุดหนุนเกษตรกร อำเภอสารภี ร่วมถ่ายทำรายการความสุขประเทศไทย “เกษตรทฤษฎีใหม่สู่เกษตรไทย”สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธ์เขต3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งดำเนินการแล้วกว่า 2,000 ครัวเรือน รวมถึงปีที่จะดำเนินการในปี 2562 นี้อีกจำนวน 3,035 ครัวเรือน อย่างเกษตรกรต้นแบบนางแจ่มจันทร์ อุดหนุน เดิมปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ ลำไย บนพื้นที่ 5ไร่ ปีหนึ่งมีรายได้เพียงครั้งเดียว ปัจจุบันปรับดำเนินการทำการเกษตรโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้อย่างเกษตรทฤษฎีใหม่ บนพื้นฐานความพอเพียงโดยมีการแบ่งพื้นที่บริหารจัดการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ โดยไม่ใช้สารเคมีอีกทั้งบริหารจัดการน้ำ และจำหน่ายตามตลาดต่างๆ อย่างตลาดเกษตรกร ห้างสรรพสินค้า ฯทำให้มีรายได้หมุนเวียน ปีละหลายแสนบาท พร้อมทั้งขยายผลรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจนทำให้กลุ่มมีรายได้ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป