คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9

0
475

คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ  และมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น ประจำปี 2561

วันนี้ (3 ธ.ค. 61) เวลา 19.30 น. ที่ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นของคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ จำนวน 7 ท่าน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เชิดชู เทิดทูน พระคุณพ่อ จากทุกศาสนา และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้ที่จะเป็นพ่อในอนาคต

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน และเชิดชูเกียรติคุณพ่อดีเด่นของศาสนิกทุกศาสนา ที่ได้เสียสละเลี้ยงดูบุตร ธิดา จนประสบความสำเร็จในชีวิต ด้วยความอดทน โดยใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต และหลักธรรมของศาสนาอบรมชี้แนะแก่ลูกๆ ในการดำเนินชีวิต และเพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมต่อไป

ทั้งนี้ ภายในงาน มีการแสดงจากวงดนตรีจิตอาสา วงดนตรีจากเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ บรรเลงเพลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ผู้แทนจากทุกศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาคริตส์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ร่วมกล่าวคำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันร้องเพลง “รักพ่อไม่มีวันเพียงพอ” และเพลงความฝันอันสูงสุด และนำกล่าวเชิญชวนยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง