พิธีเปิดงานวันดินโลกจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561

0
732

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางเบญจวรรณ อินต๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลกจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และ่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรดิน โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในการนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” พระองค์แรกของโลก และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน ของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้นำผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จุลินทรีย์หน่อกล้วย ร่วมแสดงและตำหน่าย ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่