“เกษตรเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์การผลิตหอมหัวใหญ่อำเภอแม่วาง”

0
1255

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตหอมหัวใหญ่ พื้นที่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นางกัลยา สมโน เกษตรอำเภอแม่วาง ให้ข้อมูลการผลิต ว่าปีที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอแม่วาง ปลูกในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ดอนเปา บ้านกาด ทุ่งปี้ ทุ่งรวงทอง โดยเกษตรกรเป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง และบ้านกาดพัฒนาจำนวนทั้งสิ้น 3,494 รายพันธุ์ที่ปลูกคือ พันธุ์ซุปเปอร์เล็ก จำหน่ายผ่านการจัดสรรโดยสหกรณ์ ซึ่งพื้นที่ปลูกปี 60/61 มีจำนวน 3,488 ไร่ต้นทุนการเพาะปลูกอยู่ที่ 8 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 4,500 กิโลกรัมต่อไร่ ปีที่ผ่านมาให้ผลผลิตกว่า 15 ตัน ในปีการผลิตนี้เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกเดือน กันยายน และผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตาดในเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและขอเชิญชวนเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกแล้ว มาติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงกิจกรรมเพาะปลูกได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป