ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่น้ำขัง ส่งกลิ่นเหม็นและไม่มีทางระบายน้ำ ม.1 ต.บ้านกลาง

0
481

วันนี้ (11 ธ.ค. 61) เวลา 15.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พร้อมด้วยนายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บ้านกลาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่น้ำขัง ส่งกลิ่นเหม็นและไม่มีทางระบายน้ำ ม.1 ต.บ้านกลาง ตามที่ได้รับร้องเรียน ว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อน ความเสียหาย จากปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ไม่มีทางระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดความเดือนร้อน และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อจะได้นำข้อมูลมาและประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางต่อไป โดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ร่วมลงพื้นที่ให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย