อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

0
515

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอพร้าว เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลและฟื้นฟูรวมถึงเป็นการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้ที่ได้รับผลลกระทบทางสุขภาพ พร้อมทั้งทบทวนบทบาทและภาระกิจของ อสม. ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอพร้าว เข้าร่วม 11 ตำบล ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่