ประกวดไก่ต่อ – ไก่ตั้ง ขันเก่ง – ต่อหมาน เชียร์กันมันส์สนั่นสนามประลอง “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”

0
939

คณะสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประกวดไก่ต่อ-ไก่ตั้ง  งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร   ณ โดมแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชิงถ้วยรางวัลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมเงินรางวัล โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลียน  บัวจูม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน

การจัดประกวดครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นการร่วมอนุรักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นวิธีของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้เพื่อฟังเสียงขัน และต่อไก่ป่า  อีกทั้งเป็นความเชื่อเพื่อต่อเงิน ต่อทอง ต่อสิ่งดีๆเข้าสู่บ้านเรือน   ซึ่งปัจจุบันการนำไก่ป่าหรือไก่ป่าลูกผสมมาเลี้ยงเพื่อฟังเสียงขัน เริ่มได้รับความนิยมและมีการเลี้ยงกันมากขึ้นในภาคเหนือ ซึ่งนอกจากจะเป็นงานอดิเรกที่ได้รับความเพลิดเพลินจากการฟังเสียงแล้วยังเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่ไปในตัว

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทขันเก่ง คือขันถี่ ขันบ่อย ขันได้นาน  และประเภทต่อหมาน ที่สามารถดึงดูดไก่ตัวผู้ด้วยเข้าหาได้สำเร็จ   ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนส่งไก่เข้าแข่งขันจำนวนมากว่า 300 ตัว  และร่วมส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนาน

ผลการประกวดได้แก่
ประเภทขันเก่ง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวีระยุทธ   ขวารัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายกุลวงค์  ไคร้มูล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์  ดีเพียร

ประเภทต่อหมาน
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นายปัญญา   เกษมวัฒน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายรัตน์ติกรณ์ เวชสุคำ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอนันต์  นันทะพัฒน์