พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ

0
569

วันนี้ 13 ธ.ค.61 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ โดยบูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย (สาขาตลาดโลตัสแม่แตง) ลงพื้นที่ ณ ตลาดสดแม่มาลัย และตลาดกาดหลวงเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

1. พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการในตลาด และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

2. เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย (สาขาตลาดโลตัสแม่แตง) บริการเปิดบัญชีธนาคารให้กับผู้ประกอบการในตลาดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

3.ผู้จัดการตลาดสดลงชื่อรับรองในเอกสารการสมัครให้แก่ผู้ประกอบการในตลาดที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้ จากการบูรณาการร่วมกันทั้งสามฝ่าย มีผู้ประกอบการในตลาดสดทั้ง 2 แห่ง สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 ราย เป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารปรุงสำเร็จ และผลไม้สด
สาเหตุที่ผู้ประกอบการไม่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจาก

1.ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีความถนัดในการใช้ Application

2.ต้องการจำหน่ายเป็นเงินสด เพื่อสามารถนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้ามาจำหน่ายในวันถัดไป

3.ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าเพียงลำพัง ทำให้ไม่สะดวกในการไปถอนเงินที่ธนาคารหรือตู้ ATM

4.กลัวเรื่องการเสียภาษีเงินได้

5.ไม่ต้องการเปิดบัญชีใหม่ เพราะมีบัญชีกับธนาคารอื่นที่เป็นคู่ค้าอยู่แล้ว

ในวันนี้สภาพอากาศมีฝนตกตลอดทั้งวัน ทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนหยุดจำหน่ายสินค้า เจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือให้ผู้จัดการตลาดช่วยประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งฝากใบสมัครฯ แก่ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้สำนักงานฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ ติดตาม และลงพื้นที่รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม ต่อไป