ชาวลำพูน ร่วมเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรี แห่งนครหริภุญไชย

0
907

วานนี้ ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.บ้านกลาง และประชาชนทั่วไป ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐมกษัตรี แห่งนครหริภุญไชย โดยได้ประกอบพิธีทางศาสนา ตลอดจนการถวายเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวี และการแสดงฟ้อนสักการะเทิดพระเกียรติ ฟ้อนเล็บถวาย โดยคณะช่างฟ้อนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อนครหริภุญชัย และเพื่อเป็นสิริมงคล ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงเด็กและเยาวชนได้ระลึกถึงผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินแห่งนครหริภุญชัย เพื่อให้เป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวลำพูน จะได้มีโอกาสร่วมกันถวายความจงรักภักดีต่อพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรี แห่งนครหริภุญไชย