พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ฝ้ายคำเกมส์ ครั้งที่ 12

0
525

วันนี้ (16 ธ.ค.61) เวลา 08.00 น. ที่ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ฝ้ายคำเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครู จัดกิจกรรมฯขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีระเบียบวินัย, มีความรักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน, ผู้ปกครอง, และครู ให้ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาโรงเรียน เทศบาล 1 บ้านกลาง กิจกรรมประกอบด้วยริ้วขบวนพาเหรดของนักเรียน และผู้ปกครองแต่ละหมู่สี , การแสดงประกอบพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสากล และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งมีนักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่าพันคน