ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนห้วยทับวัง ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

0
36574

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง และผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนห้วยทับวัง ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยนำคณะผู้บริหารตลอดจนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยทับวัง เข้าศึกษาดูงานจำนวน 55 คน