“อุทยานหลวง” เชิญทุกสถาบัน ร่วมโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้”

0
3128

สำหรับท่านที่ชื่นชอบเที่ยวสวนเป็นชีวิตจิตใจ ต้องไม่พลาดแวะมา “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่” โดยที่นี่เต็มไปด้วยความสวยงามของดอกไม้นานาชนิด นับล้านต้น ที่แข่งกันอวดความงาม อยู่ทุกสวนในอุทยานฯ

นอกจากใน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จะมีความสวยงามให้ชมกันแล้ว เรื่องราวอันเป็นสาระความรู้ ที่นี่ก็มีให้ ซึ่งวันนี้ทางอุทยานหลวงฯ มีโครงการดีๆมานำเสนอ โดยขอเชิญสถาบันการศึกษา เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์” ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการนี้ท่านที่เข้าร่วม จะได้สัมผัสและเรียนรู้เรื่องราวดีๆมากมาย ได้แก่ ร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน สืบสานงานตามแนวพระราชดำริในแหล่งเรียนรู้ยอดนิยมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อาทิ หอคำหลวง ที่เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา และนิทรรศการ 7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา / เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ / ชมนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดเชียงใหม่ / เรียนรู้การเงินเริ่มต้นการออมอย่างถูกต้องสู่ความสุขที่ยั่งยืนที่สวนธนาคารแห่งประเทศไทย

สร้างทุนทางปัญญาต่อยอดต้นกล้าความดี บ่มเพาะความดีแก่เยาวชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนธนาคารกรุงไทย / ชมบ้านสวนพอเพียงและเรียนรู้ฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริที่สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร / ชมนิทรรศการ “ตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท” และโครงการสนองแนวพระราชดำริที่สวนเครือเจริญโภคภัณฑ์ / เรียนรู้กล้วยไม้ทรงคุณค่านานาพันธุ์และไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงามแปลกตาในเรือนกล้วยไม้และเรือนไม้ดอก / เรียนรู้ความน่ารักของผีเสื้อและแมลง สิ่งมีชีวิตแสนสวยและมีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมที่อาคารโลกแมลง / รวมทั้งความหลากหลายของพรรณไม้ในเรือนร่มไม้ เรือนพืชทะเลทราย เรือนพืชไร้ดิน ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สวนสมุนไพร และสถาปัตยกรรมจากนานาชาติ จำนวน 22 ประเทศ

และพิเศษกว่าทุกปีกับนิทรรศการไฮไลท์ในแต่ละเดือนที่ห้ามพลาด อาทิ เดือนพฤษภาคม ชมนิทรรศการ “Amazing Mars Garden” สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งโลกดาวอังคาร / เดือนมิถุนายน ชมนิทรรศการ “ธ คือปราชญ์แห่งแผ่นดิน” ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ของพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน / เดือนกรกฎาคม ชมนิทรรศการ “บัวบาทยาตรา” การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินี ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ / เดือนสิงหาคม ชมนิทรรศการ “เทิดพระเกียรติในบูรพกษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี” / เดือนกันยายน ชมนิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” / หลักสูตรสำหรับ เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และบุคลากรภาคเอกชน / ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกและหารจัดแปลงองุ่น / การปลูกพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) / การลดสารพิษเข้าสู่ร่างกาย / การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร เพื่อนำความรู้ไปขยายผลสู่เด็ก และเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงต่อไป

ทั้งหมดนี้หากสถาบันการศึกษา เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ (โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู) สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มวิชาการและการเรียนรู้  โทรศัพท์ 053-114110-5 ต่อ 1207  หรือดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.royalparkrajapruek.org