ขับเคลื่อนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯบ้านธิกลุ่มคนต้นแบบทำความดี

0
613

นายจรูญ คำปันนา กรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวภาคเหนือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินรางวัลให้แก่ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีนายบุญเย็น สายก้อน ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเทศบาลตำบลบ้านธิ และนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นผู้รับมอบ ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้รับการยกย่องให้เป็นกลุ่มคนต้นแบบของการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นเหมือนพลังสีเขียวที่ยิ่งใหญ่ที่ขับเคลื่อนวิถีทางแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพร้อมส่งต่อแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่มีวันสิ้นสุด “พวกเราจะสร้างฝายกับเพื่อนๆ ให้เก็บน้ำมากที่สุด จนกว่าจะไม่มีแรงขี่รถ” คือคำตั้งปณิธานของชมรม ทสม.

ทั้งนี้ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 10 ปี เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มชาวบ้านชอบท่องเที่ยวป่าหาของกิน ในป่าตั้งกลุ่มกันขึ้น เรียกว่า “กลุ่มสิงห์วิบากเอนดูโร่” ที่ใช้มอเตอร์ไซด์ วิบากขับรถเข้าป่าแข่งกันเป็นประจำ เห็นว่าของป่าที่พวกเขา หากินอยู่นั้นตลอดจนสัตว์ป่าทั้งที่เคยเห็นมีจำนวนลดน้อยลงไป และเมื่อกลุ่มเอนดูโร่ได้มาปรึกษากับเทศบาลถึงแนวทาง การฟื้นฟูสภาพป่า การหาแนวร่วมพิทักษ์ป่า นายกเทศมนตรี ในขณะนั้นจึงได้จัดตั้งเป็นชมรม “ทสม” หรือ อาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เทศบาลตำบลบ้านธิ ขึ้นโดยได้ช่วยกันดูแลผืนป่าและสร้างฝายชะลอน้ำขึ้น จนปัจจุบันพบว่าบ้านธิ มีฝายชะลอน้ำเกือบ 500 ฝาย ทุกคนล้วนมีความตั้งใจเดียวกันคือการทำ ให้ผืนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งพรรณไม้ คลังอาหาร ชุมชนที่มีความมั่นคง แหล่งศึกษาสมุนไพร รักษาดินให้ชุ่มชื้น ให้น้ำใสไหลรินตลอดปีมีน้ำในนา ในสวน ผสมผสานวัฒนธรรม ท้องถิ่นเพื่อเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานคนบ้านธิต่อไป