เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จัดการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแกนนำ

0
645

เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จัดการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแกนนำ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปึ 2562 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา โดยมีนายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีการถ่ายทอดความรู้ฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงดอย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เป้าหมายเกษตกรในพื้นที่ตำบลเชิงดอยซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโครงการ ฯ จำนวน 85 ราย