เปิดแล้วอย่างเป็นทางการกับงาน “อุตรดิตถ์แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช้อปฟิน”

0
444

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณป็อป อารียา สิริโสภา นางสาวไทย ประจำปี พ.ศ.2537 ร่วมเป็นพิธีกรในพิธีเปิดครั้งนี้อีกด้วย

“อุตรดิตถ์แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช้อปฟิน” มหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 พ.ค. 2561 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์