ซันสวีท ตั้ง เคที ซีมิโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาช่องทางลงทุนช่วยเหลือกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้แก่บริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว

0
440

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ลงนามแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาช่องทางลงทุนช่วยเหลือกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้แก่บริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว รวมถึงการให้คำแนะนำในปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับและให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับคณะผู้บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นายวิรัช มรกตกาล รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงาน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)