อบอุ่นใจบนน่านฟ้าไทย ปลอดภัยทุกเวลา วันเด็กปีนี้พบกันที่กองบิน 41

0
971
ขอบคุณภาพจาก FB  : ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 41
ขอบคุณภาพจาก FB : ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 41

วันเด็กปีนี้ หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านบริการการเดินอากาศ รวมพลังจัดงานเพื่อเยาวชนในรูปแบบใหม่เป็นปีที่สองร่วมกับกองบิน 41 มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจต่อการเดินทางให้ความรู้แก่เยาวชน โดยจำลองกระบวนการการเดินทางโดยอากาศยาน และเสนอแนวทางในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ พร้อมมอบความสุข ความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มจำนวนเยาวชนท้องถิ่นสู่อาชีพด้านการบิน การจัดงานวันเด็กของหน่วยงานด้านบริการเดินอากาศในปีนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41

โดยจะนำน้อง ๆ ร่วมกิจกรรมการเดินทางทางอากาศ แบ่งเป็นภาคความปลอดภัย ออกเป็น 4 ภาค โดยจำลอง Terminal ของสนามบิน พร้อมนำอุปกรณ์จริง มาใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนได้เห็นภาพ และสัมผัสกระบวนการเดินทางเสมือนจริง เริ่มจากภาคความปลอดภัยจุดแรกเป็นของหน่วยงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ Gate Way to Lanna Heritage ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ โดยเป็นจุดเริ่มกระบวนการตรวจความปลอดภัยภาคพื้นของผู้โดยสารผ่านเครื่อง X-Ray ก่อนการเดินทาง เช่น ความเข้าใจในการนำสิ่งของติดตัวไปกับการเดินทาง วัตถุที่สามารถนำติดตัวไปได้ การตรวจความปลอดภัยของบุคคล และการ Check In ก่อนการเดินทาง ฯลฯ

ขอบคุณภาพจาก FB  : ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 41
ขอบคุณภาพจาก FB : ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 41

ภาคความปลอดภัยจุดที่สอง นำน้อง ๆ เข้าสู่ห้องโดยสารเครื่องบิน ชื่อเรื่อง “อบอุ่นใจในบริการ ทุกการเดินทางต้องปลอดภัย” เพื่อให้เห็นภาพระหว่างการเดินทางทั้งเรื่องการให้ความร่วมมือระหว่างการเดินทาง และสัมผัสการให้บริการบนเครื่องบิน เป็นความร่วมมือจากทุกสายการบินที่บินมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้แก่ การบินไทย ไทยสไมล์ บางกอกแอร์เวยส์ นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลออนแอร์ ฯลฯจัดเวลามาให้บริการเสมือนจริง ตลอดทั้งวัน

ภาคความปลอดภัยจุดที่ 3 มีชื่อว่า “ชวนน้องส่องน่านฟ้า ปลอดภัยทุกเวลาทุกเที่ยวบิน”เพื่อให้น้อง ๆ ได้สัมผัสกระบวนการทำงานภารกิจการให้บริการการควบคุมจราจรทางอากาศ แสดงภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และกิจกรรม อื่น ๆ เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ หรือ Air Traffic Controller นั้นปฏิบัติงานอย่างไร ระหว่างที่พวกเราทุกคนกำลังเดินทาง ว่ามีขั้นตอนการทำงานที่ต้องประสานงาน ให้คำแนะนำ และติดต่อกับนักบินอย่างไร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ผ่านการนำเสนอวีดีทัศน์ที่เข้าใจได้ง่าย และจำลองบรรยากาศของหอบังคับการบินให้เด็ก ๆ ได้ชมด้วย

ส่วนภาคความปลอดภัยจุดที่ 4 ชื่อเรื่อง”ร่วมมือ ร่วมใจปลอดภัยทุกเวลา” จะเป็นการเล่าเรื่องของการเตรียมการ และการจัดการความปลอดภัยภาคพื้น เช่น อุตุนิยมวิทยาการบิน การให้ความช่วยเหลือในการดับเพลิงอากาศยานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และความร่วมมือต่อการลดปัจจัยเสี่ยงอันตรายทางการบินด้วยวิธีง่าย ๆ จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตุนิยมวิทยา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

การร่วมมือร่วมใจในการจัดงานวันเด็กครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ 3 ผู้นำได้แก่ นาวาอากาศตรีมณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 และรักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศ-ยานเชียงใหม่ นายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และนายสุรพันธ์ หอมขจร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือ Airline Operators Committee (AOC)ที่ร่วมกันจัดงานกับกองบิน 41ครั้งนี้ขึ้น โดยผู้บริหารของทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า การที่เรามารวมพลังกันจัดงานเพื่อเด็ก ๆ ในวันนี้ เพราะเชื่อว่าแรงบันดาลใจ ตลอดจนการให้ประสบการณ์ที่ถูกต้องจะช่วยสร้างเยาวชนทั้งของท้องถิ่น และเยาวชนของชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางด้านการเดินอากาศของประเทศ และต่างมุ่งหวังที่จะมีเยาวชนของท้องถิ่นมาประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นในวันข้างหน้า และยืนยันว่านอกจากความรู้แล้วยังมีกิจกรรมที่ได้ความสนุกสนานควบคู่ไปด้วยพร้อมกับมีของที่ระลึกกลับบ้านทุกคน