รับมอบอุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย และเฝือกดามคอ

0
746

วันนี้ (10 ม.ค. 62) เวลา 12.30 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นางรัตนา ปรีชานุกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบอุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย และเฝือกดามคอ (Hard Collar) จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลำพูน โดยมีคุณนารี สินประสพ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลำพูน และคุณพิทักษ์ เชื้อชาติ เจ้าหน้าที่อาวุโส บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลำพูน เข้ามอบในครั้งนี้