ทต.บ้านกลางลำพูน ร่วมรณรงค์ 60 วันแยกก่อนทิ้ง

0
766

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายให้ นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลบ้านกลาง ร่วมโครงการตามแผนรณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ กิจกรรมประกอบด้วย การเดินขบวนรณรงค์ Kick Off ตามแผนรณรงค์ 60 วันแยกก่อนทิ้ง และกิจกรรมทางศาสนาทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เป็นต้น ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม