อบจ.เชียงใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562

0
1834

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ประเพณีปีใหม่ม้ง ณ สนามกีฬาบ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายชุมชนม้ง ได้ร่วมกันจัดประเพณีเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในรอบปี ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะทำการฉลองกันอย่างพร้อมเพรียงกัน และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตชาวม้งให้คงสืบไป ภายในงานมีปะเพณีกินข้าวใหม่ หนุ่มสาวชาวม้งจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ มีการจับกลุ่มกันทำกิจกรรมบันเทิง และการละเล่นที่มีมาช้านาน เช่น การแข่งขันล้อเลื่อนไม้ม้ง การโยนลูกช่วง การยิงหน้าไม้และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 6 – 10 มก