ขอเชิญแข่งขันการประดิษฐ์เก้าอี้จากขวดพลาสติกเหลือใช้ ชิงเงินรางวัล ในงาน Maejo Book Fair 2019

0
34227

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์เก้าอี้จากขวดพลาสติกเหลือใช้ ช่วยลดปัญหาขยะของโลก ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณใต้ถุนอาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฝ่ายบริหาร แจ้งว่า “การจัดการแข่งขันการประดิษฐ์เก้าอื้จากขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของงาน Maejo Book Fair 2019 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ โดยนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดปัญหาขยะของประเทศไทยและของโลก ซึ่งมีการแบ่งการแข่งขันหลายประเภท เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สร้างสรรค์ผลงานกันอย่างเต็มที่”

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 /นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ /บุคคลทั่วไป ทีมที่ส่งผลงานมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน โดยผลงานที่ทำการแข่งขันจะต้องคิดเอง มีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม ใช้ประโยชน์ได้จริง จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น ผลงานทุกชิ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ที่ชนะ 3 อันดับของแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัล

ท่านที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 18 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์/โทรสาร 0 5387 3500