รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่

0
4082

รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพลังงานทดแทน

วันนี้ (13 ม.ค. 62) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทที่โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ขอรับการสนับสนุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จัดสร้างเป็นระบบพาราโบลาโดม ขนาดพื้นที่ระบบ 166.4 ตารางเมตร โดยพพ. ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 เป็นเงิน 485,800 บาท เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้า รวมทั้งศึกษาปรับปรุงรสชาติกาแฟด้วยโดม ซึ่งได้มีการพัฒนาต่อให้เป็นสมาร์ทโดม ที่สามารถควบคุมด้วยระบบแอปพลิเคชั่น ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ในระยะต่างๆ ของการอบแห้งกาแฟได้ ขณะที่ผลของการใช้พาราโบลาโดมตลอดทั้งปี สามารถได้ผลิตภัณฑ์กาแฟอบแห้งที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ถูกสุขอนามัย ลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ได้กาแฟรสชาติใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่เพาะปลูกกาแฟได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท โดย พพ. ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดวงเงินประมาณ 2 ล้านบาท เริ่มจากปี 2549 ขนาดกำลังผลิต 3.5 กิโลวัตต์ ใช้กับอาคารเรียน 2 ชั้น และโครงการขยายกำลังผลิตในปี 2553 อีก 3.5 กิโลวัตต์ ใช้กับอาคารเรียนชั้นอนุบาล อาคารสำนักงาน และโรงอาหาร ซึ่งโรงเรียนได้เกิดการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ใช้ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนและวิชาชีพผ่านโทรทัศน์ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การติดตั้งระบบไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจากการมีไฟฟ้าใช้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์

สำหรับ พรุ่งนี้ (14 ม.ค. 62) จะเดินทางไปยัง อำเภอสันป่าตอง เยี่ยมชมโครงการในพื้นที่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเยี่ยมชมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2018 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนดีเด่น ประเภทสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากนั้นเดินทางไปยังชุมชนบ้านผาด่าน ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดารขยายผลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านผาด่าน จังหวัดลำพูน (ต้นแบบ Micro Grid ในพื้นที่ห่างไกล)