28 เมษา 62 ชวนวิ่งการกุศล ช่วยศูนย์ฯบุคคลปัญญาอ่อน

0
614

คณะทำงานวิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ให้ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ เชียงใหม่ โดยนางพนมวัน บุญเรือง ประธานศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดการประชุมวางแผนการวิ่งการกุศลฯ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี นายวีระพงษ์ วีระกษิตศรีวิชัย เป็นผู้ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์