จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

0
469

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลฯ นำคณะพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง และ ประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยได้กำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวง ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณใกล้เคียง ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ