อุทยานแห่งชาติแม่ปิง “แดนสวรรค์ 3 จังหวัด”

0
1004

“อุทยานแห่งชาติแม่ปิง” ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีเนื้อที่ประมาณ 627,346 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรสัตว์ป่า มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ปัจจุบันมี นายมัญญา นาคพน ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง

“อุทยานแห่งชาติแม่ปิง” มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่…

น้ำตกก้อหลวง เป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำน้ำในลำห้วยแม่ก้อ ไหลผ่านหินดินดานและหินทรายของหน้าผาที่มีความสูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น จึงทำให้บริเวณน้ำตกก้อหลวงมีหินงอกหินย้อยสวยงามและมีน้ำไหลตลอดปี น้ำตกก้อหลวงมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่สะอาดทำให้มีปลาชนิดต่างๆ อาศัยอยู่มากมาย ในช่วงฤดูหนาวสีของน้ำจะเปล่งประกายดังสีเขียวมรกต แต่ในช่วงฤดูร้อนน้ำจะเป็นสีฟ้าคราม น่าชมยิ่งนัก

แก่งก้อ เป็นอ่างเก็บน้ำตอนกลางของเขื่อนภูมิพล ซึ่งอยู่ในท้องที่จังหวัดลำพูน เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีที่พักเรือนแพบริการ มีอาหารเมนูปลาแม่น้ำปิง สามารถนั่งเรือชมความงามของหน้าผาหินปูนและยังเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางท่องเที่ยวอื่นๆ ในแม่น้ำปิงอีกด้วย

ทุ่งกิ๊ก มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ อยู่ท่ามกลางป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำพวก เก้ง กวาง ละอง ละมั่ง ไก่ฟ้า ไก่ป่า นกยูง และนกนานาชนิดต่างๆ มากมาย เช่น นกเหยี่ยวแมลงปอขาแดง นกหัวขวานใหญ่สีดำ นกเหยี่ยวตีนแดง และนกกระทาทุ่ง ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของนักดูนกจากทั่วประเทศ และในช่วงต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี ที่นี่จะมีกลุ่มกล้วยไม้ดินขนาดใหญ่ขึ้นบริเวณรอบๆ ทุ่งกิ๊ก เช่น ดอกบุษราคัมเหลืองแม่ปิง และดอกไม้อื่นอีกหลายชนิด นอกจากนี้ทุ่งกิ๊กยังมีลักษณะภูมิประเทศเป็นทุ่งหญ้ากว้าง จึงมักมีนักท่องเที่ยวนิยมมากางเต้นท์ และเข้าค่ายพักแรมจำนวนมาก และอีกกิจกรรมที่น่าสนใจ คือนั่งรถส่องสัตว์กลางคืน และยังมีบ้านต้นไม้ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปส่องสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด

จุดชมวิวแม่น้ำปิง ผาแดงหลวง เป็นจุดชมวิวที่มองทอดยาวตามลำน้ำปิงได้ในระยะไกล สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นส่องสีเหลืองทองสะท้อนพื้นน้ำอย่างสวยงาม จึงทำให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพนิยมมาเก็บภาพ และขนานนามที่นี่ว่า “สวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์”

ห้องเรียนเรือนแพ เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร เป็นสถานที่ที่เปิดบริการการเรียนการสอนให้กับบุตรหลานของครอบครัวชาวเรือนแพประมงที่อาศัยอยู่ในลำน้ำปิง มีห้องเรียนและที่พักนอนเป็นเรือนแพลอยอยู่กลางน้ำที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาและผืนน้ำอันกว้างใหญ่ โดยมีครูมาด หรือคุณครูสามารถ สุทะ เป็นครูสอนประจำ และที่นี่ยังเป็นต้นเรื่องของภาพยนตร์ชื่อดัง “คิดถึงวิทยา” ที่มาถ่ายทำและถ่ายทอดเรื่องราวผ่านแผ่นฟิล์ม ทำให้ที่นี่กลายเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวเพื่อตามรอยภาพยนตร์ดังกล่าว

วัดพระธาตุแก่งสร้อย เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในแม่น้ำปิงและเขตแคว้นดินแดนล้านนา เป็นวัดเก่าแก่ที่คงสภาพสมบูรณ์ โดยภายในพระธาตุแก่งสร้อยเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระธาตุส่วนแขนด้านซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในช่วงเดือนเมษายนจะมีงานประเพณีขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย จะมีชาวบ้านในพื้นที่และละแวกใกล้เคียง รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาจากจังหวัดอื่นๆ มาร่วมงานอย่างมากมาย วัดพระธาตุแก่งสร้อย จึงถือว่าเป็นสมบัติเหนือเขื่อนภูมิพลชิ้นสุดท้ายที่เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้
สถานที่เเห่งใหม่อยู่ระหว่างการเดินทางลงมาจากผาแดงหลวง คือดงดอกบัวป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกลางป่า ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบถ่ายรูปนิยมเเวะถ่ายรูปกับสระดอกบัว หรือหนองบัวเเดงเเห่งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ โทรศัพท์ 093- 130-8439, 098-808-2827, 061-375-3500