กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ค้ามนุษย์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว

0
624

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยวจัดเสวนาและขบวนเดินรณรงค์ในชีวิตในพื้นที่เป้าหมายคือ จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพัทยาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เพื่อการสร้างความรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว รวมถึงมีการเสวนา โดยวิทยากรคือ พ.ต.อ.พัลลภ สุภิญโญ ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว,นายพรชัย จิตนวเสถียร กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตอารยธรรมล้านนาอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่และอดีตนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ และนางวีรวรรณ มอสบี้ ผู้ก่อตั้งโครงการฮัก เพื่อช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนักต่อสู้ด้านการค้ามนุษย์หรือ TIP จาก รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประจำปี ค.ศ.2017 ที่กรุงวอชิงตัน ภายหลังจบการสัมมนา มีการจัดขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยวบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ อีกด้วย


การต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยถึงเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ รัฐบาลจึงมีมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขอย่างเร่งด่วน และมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2560 ตลอดจนมีการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับที่ 2 (2560 – 2564) ที่ให้ความสำคัญยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 5 ด้านได้แก่ 1. ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน 2. ด้านการดำเนินคดี 3. ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 4. ด้านการป้องกัน 5. ด้านการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ปัจจุบันการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยมีความร่วมมือในระดับประเทศระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาครวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในกรอบสหประชาชาติ และได้ขยายความร่วมมือแบบบูรณาการอย่างครอบคลุม รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและความร่วมมือในกรอบภูมิภาค

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นองค์กรสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศซึ่งต้องดำเนินการด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและมี สถิตินักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยในปี 2560 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทั้งสิ้น 35,381,210 คน ขยายตัวร้อยละ 8.77 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและก่อให้เกิดรายได้รวม 1,824,042.35 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 11.66 สำหรับแนวโน้มในปี 2561 คาดว่าประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาทั้งหมดรวมกว่า 37 ล้านคนและมีรายได้จากตลาดต่างประเทศที่ 2,000,000 ล้านบาทหรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.44 % ดังนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในบ้านเรามาจากหลากหลายสัญชาติจากทั่วโลกไทยจึงอยู่ในสายตาของชาวโลกและต้องยึดหลักสากลในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติไมตรี